Klóros vegyszerkészlet SPA

Masszázsmedencék vízkezeléséhez szükséges alapvető klóros vegyszerkészlet.  Tartalma: - 1kg Aquamulti kombinált vegyszer, mely klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert tartalmaz, - 1,5 kg pH mínusz, - 0,8 kg pH plusz, - 1…
14 990 Ft
(11 803 Ft + 27% ÁFA) / kszl

Masszázsmedencék vízkezeléséhez szükséges alapvető klóros vegyszerkészlet

Tartalma:
- 1kg Aquamulti kombinált vegyszer, mely klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert tartalmaz,
- 1,5 kg pH mínusz,
- 0,8 kg pH plusz,
- 1 l Aquafix vízkeménység stabibilzáló szer,
- 0,5 l HABNEX habzásgátló szer

 

 

 

TARTALMA:
AQUAMULTI MINI 1 kg - lassan oldódó kombinált hatású klórtabletta 20 g
Tartalom: Triklórizocianursav 97,5% CAS Nr: 87-90-1, EU Nr: 201-782-8
Réz-szulfát 2,5%, CAS Nr: 7758-98-7, EU Nr: 231-847-6
OTH engedélyszáma: OTH-3926-2/2008.
MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer
Tartalom: Nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS Nr: 7681-38-1, EU Nr: 231-665-7
PLUSZAPH 0,8 kg - pH érték növelő vegyszer
Tartalom: Nátrium-karbonát 100% CAS Nr: 497-19-8, EU Nr: 207-838-8
HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, és a képződő habot eltávolító szer
Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%
CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8
benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%
CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7
BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.
AQUAFIX 1 l - vízkeménységet stabilizáló szer
Tartalom: Hidroxietán-1,1-difoszfonsav 25% CAS Nr: 2809-21-4, EU Nr: 220-552-8
Nyilvántartási szám: BP/FNEF-TKI/01316-2/2019.
Alkalmazás: A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.
 
Figyelmeztetés: H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P234: Az eredeti edényben tartandó. P261: Kerülje a por belélegzését. P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P405: Elzárva tárolandó. P406: Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.
Tel +36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515

Származási hely: EU

 

 

    

Szállítás

Előreutalással fizetett házhoz szállítás


A bankszámlaszámot és az utalandó végösszeget, a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közöljük. A házhoz szállítás díja a csomagok súlya, mérete és darabszáma alapján változik! Szállítási díjra vonatkozó információ a láblécen található: http://medence.superwebaruhaz.hu/article/2619.

Utánvétes házhoz szállítás


40.000.-Ft rendelési érték felett kérjük az előreutalással fizetett szállítási opciók közül választani. A házhoz szállítás díja a csomagok súlya, mérete és darabszáma alapján változik! Szállítási díjra vonatkozó információ a láblécen található: http://medence.superwebaruhaz.hu/article/2619

Vásárlói értékelések

Még nem értékelték a terméket! Értékelje Ön elsőként!

Mások az alábbi termékeket vásárolták mellé...

Hasonló termékek