Kosár

Az Ön kosara üres.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, a vásárlásra, illetve a szállításra vonatkozó információkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruházunkban történő megrendelés, és annak teljesítése, távollévők között, elektronikus úton megkötött, termék adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül. A megrendelés, mint szerződés, nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A megrendelés gomb megnyomásával Ön véglegesíti rendelését, mely teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után,  és egyben  elfogadja Általános Szerződési Feltételeinket, és adatkezelési elveinket.

A szerződés nyelve magyar, a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A szerződés tárgya a webáruházban feltüntetett valamennyi megvásárolható árucikk.

A webáruházban szereplő árak forintban értendőek, valamint bruttó árak, azaz tartalmazzák a törvényben előírt 27% Áfát, nem tartalmazzák viszont a szállítási díját! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles elfogadni a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást.

Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó ismertető tartalmazza. A termékoldalakon található leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.  Az oldalainkon található képek többsége a gyártóktól, forgalmazóktól származik és nem minden esetben tökéletesen azonos a forgalomba került termék képével. A képek mintának tekintendők, de törekszünk rá, hogy azok lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A termékleírások, fotók, színek esetleges pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni, valamint fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát. Az oldalon található minden szöveg, leírás és képfájl a RIANNO Bt szellemi tulajdona, azt részben vagy egészben idézni, átmásolni csak cégünk külön engedélyével, ill. a forrás megjelölésével lehetséges/

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az alkalmazott operációs rendszer,  és  böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.  Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelő böngészők:  Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás során következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztókra, a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak!

A megrendelés leadását követően, lehetősége van a vásárlástól elállni 24 órán belül, de legfeljebb a termék (-ek) kiszállításra történő átadásáig, vagyis a csomagszám e-mailben történő elküldéséig. Ezt az igényét jelezheti felénk  a medencewebaruhaz@gmail.com címre küldött e-mailben. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A már kiszállításra került megrendeléseket nem tudjuk törölni, azt a Vevő köteles átvenni! A csomag át nem vétele a hatályos jogszabályok szerint nem minősül elállásnak, így a csomag szállítási- és visszaszállítási díja megrendelőt terhelik, azok kiszámlázásra kerülnek, és a Vevő azt köteles megfizetni!

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a termék átvételét követően kíván elállni a vásárlástól, azt a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet értelmében, indoklás nélkül megteheti az áru átvételét követő 14 napon belül. (Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék). A fogyasztó az 1. számú mellékletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e jogát.
Az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó, de a megrendelt terméket akkor is köteles átvenni.

Az elállás jogán visszaküldött terméket kizárólag sértetlen állapot esetén, a mellékelt tartozékok, dokumentumok csatolása mellett áll módunkban elfogadni. Méretre vágott, sérült, szennyezett, vízzel érintkezett, hiányosan, tartozékok nélkül visszaküldött terméket, valamint utánvétes csomagot nem tudunk átvenni!

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használat miatt bekövetkező értékcsökkenést, a Vásárló köteles megtéríteni! Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után (már a vevőnél) megsérült, meghibásodott, elszennyeződött, vízzel érintkezett termékekre! A vitás esetek elkerülése érdekében, a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról fénykép, ill. videó felvétel készül!

A megadott határidőn belül közölt elállás esetén a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 nap határidő letelte előtt elküldi a terméket. Az áru visszaszolgáltatását követően a kifizetett valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is - kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott -, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszafizetésre, ill. utalásra kerül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül.

A visszaküldés során felmerülő költségek a fogyasztót terhelik.

Fogyasztó az elállási szándékát az Elállási nyilatkozatminta (1. melléklet ld. lent) kitöltésével, ill. annak megfelelő tartalommal, írásban jelezheti felénk e-mailben vagy ajánlott levélben postai úton.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható mint pl.:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő;
- olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, anyaggal.
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja  a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ 

 

Fogyasztói tájékoztató a kellék-, termékszavatosságról és jótállásról

Termékeinket a gyártók és a forgalmazók által biztosított, a hatályos Fogyasztóvédelmi Törvényben, a Polgári Törvénykönyvben, a 45/2014.(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben előírtakkal összhangban lévő szavatossági és jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A fogyasztók részére Webáruházunk azon termékekre, melyekre jogszabály szerint nem vonatkozik kötelező jótállás, - a forgalmazó a csővázas és felfújható peremű medencékre, felfújható masszázsmedencékre, belső fóliákra 6 hónap, elektromos készülékekre 1 év jótállást vállal.

2021. január 1-jét követően értékesített azon termékekre melyekre kötelező jótállás vonatkozik, a törvény által meghatározott, 
10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év
100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év
250 000 Ft felett, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

 A medencék és a medence kellékek nem sorolhatók a tartós fogyasztási cikkek közé, így ezen termékekre összeghatártól függetlenül nem vonatkozik kötelező jótállás! 

Hibás teljesítés esetén, amennyiben a termék meghibásodik, minősége nem megfelelő, úgy a fogyasztó szavatossági, ill. jótállási szabályok alapján, az alábbiaknak megfelelően érvényesítheti igényét. 

Hibás teljesítés

A kötelezett (forgalmazó, szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog (ingóság) a fogyasztói szerződés teljesítése időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek, tulajdonságoknak.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítési vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül, ill. a jótállás időtartama alatt, a fogyasztó által felismert hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Nem érvényesíthető szavatossági és jótállási igény a termék nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen szereléséből, kezeléséből, tárolásából eredő hibák esetén. Rendeltetés ellenes használatnak minősül pl. a termék specifikációjában megadott paramétereket meghaladó mechanikai és/vagy elektromos terhelés. Megszűnik a termékre vállalt szavatosság és jótállás, ha a meghibásodás nem megfelelő üzemeltetés, illetéktelen beavatkozás, mechanikus sérülés vagy elemi kár (vihar, árvíz, villámcsapás, tűz, robbanás, túlfeszültség, túláram) miatt következik be.

A szavatosság és jótállás a hibás termék által okozott másodlagos károkra nem terjed ki.

Fogyasztónak csak olyan természetes személy minősül, aki – szakmai, üzleti tevékenységén, vagy foglalkozásán kívül eső célból jár el.

 1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Mentesül a szavatossági kötelezettségei alól a Webáruház, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett

A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő – Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A szerződés teljesítésétől számított elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét.
 • vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől - jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
Fogyasztónak a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének, - ha a termék árának megfizetéséről kiállított számlával igazolja a vásárlás tényét, - a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, de bizonyítási kötelezettség terheli a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Polgári törvénykönyv a fogyasztónak nem minősülő felhasználó részére egy év kellékszavatossági időt határoz meg, mely idő alatt felismert hiba esetén bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt (pl.szakértői véleménnyel). Kellékszavatossági igény, a termék árának megfizetéséről kiállított számlával kezdeményezhető.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

    2.Termékszavatosság

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén, termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy,- ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a kicserélését kérheti. a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója).

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (e határidő elteltével e jogosultságát elveszti), és kizárólag az ingó dolog gyártójával (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója) szemben gyakorolhatja, ha a termék árának megfizetéséről kiállított számlával igazolja a vásárlásának tényét. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kijavított-kicserélt termékre, ill. részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!

       3.Jótállás

Webáruház üzemeltetője az általa forgalmazott egyes termékekre a 45/2014(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, ill. a fentiekben meghatározott módon és feltételekkel, jótállást vállal, és a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre különböző idejű jótállási kötelezettség terjed ki.

Ha a termék a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Amennyiben nem bizonyítható – független szakértői véleménnyel sem -, akkor köteles a terméket elsősorban javítani, ill. javíttatni, ha nem javítható, akkor kicserélni, és ha szolgáltató ezekre nem képes, akkor a Fogyasztó jogosult árleszállítást kérni, vagy a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni, vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fogyasztó jótállási jogát a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, ennek hiányában a vásárlást (szerződéskötést) igazoló dokumentummal érvényesítheti.

A 2020. december 31. napjáig megkötött fogyasztói szerződések esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállás alá tartozó termékek tekintetében a jótállást, a 2020. december 31-ig érvényben lévő – 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet   szabályozza.

A 2021. január 01. napjától megkötött fogyasztói szerződések esetén, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállás alá tartozó termékek tekintetében a jótállást, a 2021. január 1-től érvényben lévő – 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a vásárlót

Szavatossági vagy jótállási igényét, melyet a termékhez csatolt számlával kezdeményezhet, kérjük, írásban jelezze felénk e-mailben. A bejelentett vásárlói kifogásról készült jegyzőkönyv másolatát a törvényben meghatározott tartalommal, webáruház üzemeltetője elektronikus úton juttatja el Vásárló részére. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – 3 munkanapon belül értesti a fogyasztót.

A jegyzőkönyvben rögzítendő adatok, ld. 2. sz. melléklet.

A hibás terméket, minden esetben a vásárlásról kiállított számla csatolásával, sima küldeményként küldjék vissza a jegyzőkönyvben megadott postacímre. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni!

Bestway magyarországi hivatalos szervizközpont, bestway ügyintézés http://bestway.info.hu/

Garanciális szervizigény, az oldalról letölthető szavatossági jegy kitöltésével és a vásárlásról kiállított számlával, kizárólag elektronikus úton igényelhető: bestway.pw@gmail.com

Intex magyarországi hivatalos szervizközpont: http://www.intexcorp.hu/vev-szolgalat.html

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM. rendelet szerint nem minősül fogyasztóvédelmi panasznak

 

Adatvédelem, adatkezelés

A webáruházban az adatkezelést az üzemeltető végzi, adatait kizárólag a rendelés teljesítése és a rendelés feltételeinek bizonyítása érdekében tároljuk. A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk, melyek elengedhetetlenek a megrendelések teljesítéséhez (név, telefonszám, szállítási/számlázási cím). A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a rendelés teljesítésekor a harmadik fél cégünkkel szállítóként (MPL, Sprinter futár) működik együtt. Ekkor azonban a szállító, a cégünk által átadott személyes adatokat, semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Személyes adatait a megrendelés teljesítése, ill. meghiúsulása után 30 naptárinapon belül töröljük rendszerünkből.

Adatait haladéktalanul módosítjuk, töröljük az erre irányuló, e-mail címünkre eljutatott írásbeli kérésére.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Vásárló által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. A cégünk által használt statisztikai eszköz a Google Analytics, mely adatkezelési irányelvei megismerhetőek: itt.

Megrendelése véglegesítésével Ön hozzájárul, hogy adatait, adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően a hatályos 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően kezeljük, ill. tároljuk.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22c) fordulhat.

 COOKIE-K (SÜTIK)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma,  stb. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Üzemeltető/szolgáltató elérhetőségei:

RIANNO BT
E-mail: medencewebaruhaz@gmail.com
Postacím: 2700 Cegléd Törteli út 15.
Kapcsolattartó: Bergendiné Zsuzsa

Panaszkezelés

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban, e-mailben vagy levélben, ha a fogyasztóvédelmi jogok és jogszabályok betartásával bármilyen problémája van, az alábbi szervezetekhez is fordulhat:

-  A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel.  Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel.  A fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett a járási hivatal mindegyikében tanácsok is kérhetők, például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben (elérhetőségek: katt.ide )

-  Békéltető Testületek megyénként a megyei Kereskedelmi és Iparkamarák mellett (elérhetőségek: katt ide )*

-  Ha bármilyen gondja van a rendelt árucikkel vagy szolgáltatással, panaszát elektronikusan jelentheti be az Uniós békéltető honlapon, az online vitarendezési platformon is. Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.  (elérhetőség: katt. ide )  A honlap használatáról bővebb információ: itt.

- Személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

-  Bíróság.

*Békéltető testülethez intézett bejelentés esetén:  "A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a 2015. évi CXXXVII. törvénnyel módosított, hatályban lévő fogyasztóvédelmi törvény (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki."

Záradék

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármikor aktualizálja, kiegészítse, egyéb módon módosítsa a jelen szerződési feltételeket és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket, feltételeket szabjon meg a felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan, a mindenkori hatályos törvények, rendeletek értelmében. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek. A felhasználó kötelezettsége, hogy megrendelés leadása előtt áttekintse a felhasználási feltételeinket.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételeket, a hatályos 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, ill. az itt nem szabályozott kérdésekben az alábbi törvények rendelkezései az irányadók:

A jogszabályok hatályos szövege rákattintva elérhető:  

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése
 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
 • A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

A MedenceStore webáruházban alkalmazott fenti Általános Szerződési Feltételek hatálya 2014. június 14.-től, és kizárólag a hatálybalépését követően kötött szerződésekre vonatkozóan alkalmazandó.

A 2014.06.14.-e előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót és az ÁSZF-et tartalmában, a 17/1999. (II. 5.) Korm.rend., valamint a 213/2008. (VIII. 29.) Korm.rendelet   értelmében kell értelmezni.

 

Webáruházunkban, megrendelésének véglegesítésével elfogadja a RIANNO Bt. általános szerződési feltételeit, valamint adatkezelési elveit, és egyben szerződési nyilatkozatot tesz, melynek értelmében Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Vásárlás menete

Amennyiben vásárolni szeretne webáruházunkban, megteheti:

- regisztráció nélkül, ebben az esetben véglegesítésnél kell megadnia adatait, ill.
- az első vásárlás előtt regisztrációval, melynek során meg kell adni a vásárláshoz, számlázáshoz és a szállításhoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a rendelés véglegesítése előtt el kell fogadnia a webáruházunkban alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatást, ill. nyilatkozni kell, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett.

A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk, melyek elengedhetetlenek a megrendelések teljesítéséhez. Kérjük telefonszámát megadni a rendelés feldolgozása, és a szállítás során felmerülő kérdések gyorsabb megoldása érdekében.

A személyes adatok felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül kezelésre, azt harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a szállítást végző partner (bővebben ld.: Adatvédelmi tájékoztató).

Azt a regisztrációt, amely téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. A hibás adatok megadásából történő téves teljesítésért, valamint, ha egyedi azonosítója és jelszava jogosulatlan harmadik személy birtokába kerül, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a webáruház üzemeltetője semmilyen formában nem vállal felelősséget!

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a webáruház technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

Regisztráció

Regisztrációhoz csak az angol (ékezet nélküli) abc kis és nagybetűi, valamint számok használhatók. A tovább gombra kattintva elfogadja ezen webáruház Általános Szerződési Feltételeit. Ezen az oldalon adhatja meg nevét, telefonszámát és címét is. A regisztráció befejezése után újabb címeket vehet fel, ha nem az itt megadott címre várja a rendelést vagy eltér a számlázási címe.

Az adatok megadása után véglegesítheti regisztrációját, melyről a megadott e-mail címére küldött  linkre kattintva regisztrációját aktiválni kell!

Amennyiben nem érkezik aktiváló e-mail a regisztrációról, az „elfelejtett jelszó” ablakra kattintva (jobb felső sarok) adja meg a regisztráció során használt e-mail címét. A megadott címre rendszerünk rövidesen e-mailt küld az aktiváláshoz szükséges linkkel.

Ezután választott felhasználó nevével, ill. jelszavával bármikor beléphet webáruházunkba, vásárolhat, ellenőrizheti rendelése státuszát, áttekintheti előző rendeléseit, módosíthatja jelszavát, módosíthatja adatait, és további szállítási/számlázási címeket is megadhat.

Elfelejtett jelszó esetén kattintson az „elfelejtett jelszó” ablakra (jobb felső sarok), és adja meg a regisztráció során használt e-mail címet. A megadott címre rendszerünk rövidesen e-mailt küld felhasználónevével és új jelszavával, melyet belépést követően megváltoztathat.

 Kérjük fokozottan ügyeljen az e-mail címe pontosságára! 

Vásárlás

A termékeket kategóriákba rendezve a bal oldalon találja. A kívánt kategóriát kiválasztva szűkíthet rá a keresett termékek csoportjára vagy használhatja a gyorskeresőt, amely a jobb felső sarokban található. A keresőben a  termék nevében, leírásában kereshet. A termékek jellemzői a részletes leírásból tudhatók meg. A jobboldali felsorolásban gyártók szerint is kereshet.

Rendelést kizárólag webáruházunkon keresztül fogadunk el!

A webáruház kosaras rendszerben működik, termékeket a "kosárba" gomb segítségével tudja összeválogatni. A kosár pillanatnyi állapotát a bal oldali sávban nyomonkövetheti. A részletes kosár tartalom a "kosár tartalma" gombra kattintva érhető el, itt lehetősége van a nyilak segítségével módosítani a kosárba helyezett termékek darabszámát vagy az „X” gombra kattintva törölheti is azt.

A "kasszához" gombbal rendelését áttekintheti, majd tovább lépve kiválaszthatja a szállítási/fizetési módot, vagy a "vásárolok még" lehetőséget választva, további termékek helyezhetők a kosárba.

FIGYELEM! Utánvéttel történő fizetés házhoz vag postapontra szállítással opció választása esetén, a minimálisan leadható rendelés értéke 4000.-Ft.  4000.-Ft alatt  rendelését nem fogja tudja lezárni és véglegesíteni!

Fizetési lehetőségek

40.000 Ftfeletti megrendeléseket, előre utalással történő kiegyenlítés után teljesítünk!

1. ELŐRE UTALÁS: a kiegyenlítés történhet bankszámlára átutalással vagy közvetlen befizetéssel a számlára.  A számlaszámot és a pontos fizetendő végösszeget (rendelt termékek értéke,  vásárlásra adott kedvezmények jóváírása, plusz a szállítási költség) a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közöljük. A csomag az összeg beérkezését követően kerül kiszállításra.

Rendelését töröljük, ha a megrendelés ellenértéke 3 munkanapon belül nem érkezik meg. Erről a megrendelőnek e-mailt küldünk.

2. UTÁNVÉTES FIZETÉS: a csomag átvételekor, a kézbesítőnek fizetendő, a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közölt végösszeg (rendelt termékek értéke,  vásárlásra adott kedvezmények jóváírása, plusz a szállítási költség). Az utánvétes fizetési mód választása esetén a szállítás költsége, utánvétkezelési díj felszámításával kerül megállapításra.

Szállítási/számlázási cím

Tovább lépve a következő oldalon kiválaszthatja a szállítási és számlázási címet. Lehetősége van új nevet/címet is hozzáadni adataihoz, az „Egyéb cím megadása” feliratra kattintva. Ezek az adatok felkerülnek adatlapjára, így a későbbiekben elérhetőek lesznek. Ha számlázási neve/címe nem egyezik meg a szállításhoz megadott nevével/címével akkor a „számlázi címem megegyezik a szállítási címmel” feliratú ablakban található négyzetből törölje a pipát, így a legördülő listából kiválaszthatja a megfelelő számlázási nevet/címet. Lehetősége van új nevet/címet is hozzáadni adataihoz, az „Egyéb cím megadása” feliratra kattintva. Ezek az adatok felkerülnek adatlapjára, így a későbbiekben elérhetőek lesznek.

Alap esetben, ha Ön nem ad meg más számlázási nevet/címet, akkor a számla a szállítási névre/címre kerül kiállításra.

Kérjük telefonszámot minden esetben megadni a rendelés feldolgozása, és a szállítás során felmerülő kérdések gyorsabb megoldása érdekében!

A megrendelő adatainak utólagos módosítását emailben üzenetben kezdeményezheti, amennyiben  rendelése még nem került feldolgozásra, ill. elküldésre.

RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE

Webáruházunkban, a "megrendelés véglegesítése" gombra kattintva, és az elfogadja az alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket,  valamint adatkezelési elveinket és egyben szerződési nyilatkozatot tesz, melynek értelmében Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik!

Visszaigazolás

A megrendelés véglegesítésével, annak sikeres elküldéséről e-mail címére automatikusan kap egy rendszerüzenetet, melyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett, de a státusza még nem visszaigazolt. Az e-mail tájékoztató jellegű, mivel előfordulhat, hogy az adott termékből nincs raktáron vagy egyéb okok miatt nem tudjuk kiszállítani. Erre a rendszerüzenetre kéjük ne válaszoljon, mert az nem kerül kézbesítésre e-mail fiókunkba.

Kérjük, ellenőrizze a megrendelését, valamint a regisztráció során megadott adatok helyességét, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására! Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Előfordul egyes szolgáltatóknál, hogy rendszerhiba miatt nem fogadnak levelet (freemail, citromail). A szerződés ez esetben is létrejön, hiszen a megrendelése az ügyfél adatokkal a rendszerünkben megjelenik. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

Tévesen megadott adatait e-mailben üzenetben lehetősége van módosítani, a csomag, kiszállításra történő átadásának időpontjáig.

A vásárolt termékről kiállított számlát és a kezelésre vonatkozó leírást a termékkel együtt, annak dobozában küldjük.

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a RIANNO BT, mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

A megrendelés elküldését követően lehetősége van a vásárlástól elállni 24 órán belül, de legfeljebb a termék (-ek) kiszállításra történő átadásáig. Ezt az igényét jelezheti felénk  a medencewebaruhaz@gmail.com címre küldött e-mailben. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. A már kiszállításra került megrendeléseket nem tudjuk törölni, azt a Vevő köteles átvenni!

A megrendeléseket a beérkezéstől számított 1-4 napon belül, feldolgozzuk, és a regisztráció során megadott e-mail címére küldünk egy „rendelés összesítő"-t, melyben tájékoztatjuk:

- az egyes termékoldalakon felkínált - termékek vásárlására vonatkozó kedvezmények érvényesítéséről,
- a szállítási díjról, mely függ a megrendelt termék/ek súlyától és méretétől, a csomagok számától
- a fizetendő/utalandó végösszegről,
- megadjuk az előreutaláshoz szükséges bankszámlaszámot,
- a szállítás várható időpontjáról.

Szállítási idő a megrendeléstől számított 2-15 munkanap. 

A kiszállítás ideje az alábbiaktól függ:

Raktáron – a termék készleten van, ill rövid időn belül beszállításra kerül.
Rendelésre – nem raktári termék, rendelés leadása után beszerezzük a forgalmazótól.
Előrendelés – azon termékre vonatkozik, melyek még nem érkeztek be a forgalmazóhoz.
Készlethiány –a termék elfogyott, nem elérhető a beszállítóknál sem.

Rendelése státuszát, belépést követően megtekintheti a jobb felső sarokban a "Rendelések" fül alatt.

A rendeléseket saját, illetve a partnercégeink, nagykerek raktárkészletétől függően tudjuk teljesíteni. A szállítási idő a 3-10 munkanap is lehet. Az egyes termékek szállítási ideje eltérhet. Amennyiben egy megrendelés különböző szállítási határidejű árucikkeket is tartalmaz, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Ebben az esetben kérheti a rendelkezésre álló termék (-ek), és a későbbi időpontban beérkező termék (-ek) különböző időpontban történő szállítását. Minden esetben értesítést küldünk a szállítás várható időpontjáról.

A Vevő köteles az általa elküldött megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldést kizárólag a csomag ellenértékének, a visszaszállítási és az újbóli kiszállítási díj előre utalása után áll módunkban ismételten elindítani. Amennyiben a csomag átvétele a megrendelő részéről bármilyen okból meghiúsul, abban az esetben a szállítási, ill. visszaszállítási díj kiszámlázásra kerülnek a Megrendelő számlázási címére

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének meghiúsulása esetén a webáruház üzemeltetőjét kártérítési kötelezettség nem terheli.

Szállítási információk

Rendszerünk a szállítási díjat nem kalkulálja, így a rendelés visszaigazolásában feltüntetett szállítási díj " 0 " Ft -ként lesz feltüntetve. 

A szállítási díj a csomag súlya, mérete és darabszám alapján utólag, a lenti táblázatok alapján, a rendelés összesítőben kerül felszámításra. Mivel nincs fix szállítási díj, ezért a rendelés leadásánál az összeg nincs feltüntetve, ami NEM azt jelenti, hogy 0.-Ft a szállítási díj!


A csomagokat a Magyar Posta szállítja házhoz vagy a megjelölt postapontra, ill. egyes termékek esetében a házhozszállítást a GLS, a Log Master vagy az Express One  futárcég végzi. 

A webáruházban megjelenített termékek kizárólag Magyarország területére, házhoz vagy egyes termékek esetében PostaPontra történő szállítással rendelhetők meg.

PostaPontok listája megtekinthető:  Itt 

A megrendelés opcionálisan, egyes termékek esetében előre egyeztetett időpontban Ceglédi telephelyünkön személyesen is átvehető, hétköznap 8 - 19 óra, hétvégén 8 - 12 óra között. Kérjük, a személyes átvételre irányuló szándékát  a rendelés véglegesítésénél a "vevő megjegyzés” rovatban jelezni! 

Személyes átvétel lehetősége nem választható, pl. fémfalas medencék, egyes csővázas medencék, egyes jakuzzik, hőszivattyúk rendelésénél.

A helyszínen csak a megrendelt és a kiküldött "rendelés összesítő"-ben visszaigazolt termékek vásárolhatók meg. Fizetés készpénzben lehetséges, bankkártyát nem tudunk elfogadni!  Személyes átvétel esetén a szállítási díjat nem kell megfizetni.

Szállítási idők: 

 • Ha a termék raktáron van, akkor 1-2 munkanap,
 • a rendelésre hozatott termékek esetében, a beszállítók szállítási idejét figyelembe véve 4-10 munkanap,
 • előrendelt termékek esetén e-mail üzenetben tájékoztatjuk a termék beérkezés idejéről.

Kiemelt időszakokban (szezonban május-július, ünnepek előtt) fentiektől eltérő lehet a vállalt szállítási idő! 

40.000 Ft feletti megrendeléseket, előre utalással történő kiegyenlítés után teljesítünk!

A rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mail tartalmazza a fizetendő végösszeget, (megrendelt áru ára, vásárlásra adott kedvezmények jóváírása, plusz a szállítási díj), a szállítás várható idejét és az előre utaláshoz szükséges bankszámlaszámot. Előre utalásnál a csomagot csak az összeg beérkezése után adjuk fel a megadott címre.

 

1. Előre utalással fizetett csomagszállítás: 

1.a.  HÁZHOZ vagy POSTAPONTRA SZÁLLÍTVA 

Súly

Ft / cs

Több csomag/cím*/Terjedelmes*

5 kg-ig

1 990

2 790

10 kg-ig

2 290

3 190

20 kg-ig

2 990

4 190

30 kg-ig

3 990

5 490

40 kg-ig

4 990

7 490

100 kg-ig

-

12 990

 A Postán maradó csomagok súlyhatára 30 kg/db.

A PostaPont listából igény szerint csomagonként 20 kg/db súlyhatárig megjelölhető COOP üzlet, vagy  MOL kút címre történő szállítás is.

*Terjedelmes a csomag, ha egyik oldala 75 cm-nél hosszabb, de max. 240 cm, három kiterjedésbeli mérete max. 300 cm.

**Több csomagban küldjük azokat a termékeket, melyeket súlya/térfogata/alakja/mérete miatt nem lehet összecsomagolni! 

Egy csomag súlya max. 40 kg lehet! A 40 kg feletti csővázas és egyéb medencekészletek gyári dobozát megbontva, több csomagban szállítjuk. Ha a csomag nem bontható, azt kizárólag raklapos küldeményként kezeljük! 

1.b.  Külön díjszabás vonatkozik a 40-100 kg-os termékekre melyek nem bonthatók pl. hőszivattyúk, valamint a 2,4 m csomag hosszúságot meghaladó  termékekre súlyától függetlenül.  

Összsúly

Ft/csomag

 40 - 100 kg-ig

 14 990.-Ft

 

1.c.  A merevfalú medencék, egyes csővázas medencék, a 100 kg feletti összsúlyú termékek, szállítmányok kiszállítását raklapos küldeményként kezeljük. 

A raklapos kiszállítás díja:  

Összsúly

Ft/szállítmány

100 - 200 kg

23 990

200 - 300 kg

25 990

300 - 400 kg

27 990

400 kg felett

29 990


Kizárólag házhozszállítással, előre utalásos opcióval vehető igénybe!

2. Utánvételes csomagszállítás:

40.000 Ft feletti megrendeléseket, előre utalással történő kiegyenlítés után teljesítünk!

FIGYELEM! Utánvéttel történő fizetés házhoz vagy postapontra szállítással opció választása esetén, a minimálisan leadható rendelés értéke 4.000.-Ft. Ha a kosárba helyezett termékek értéke kevesebb, mint 4.000.-Ft, a rendelését nem tudja lezárni és véglegesíteni! 

Az utánvétes fizetési mód választása esetén a szállítás díja utánvét kezelési díj felszámításával kerül megállapításra!

HÁZHOZ vagy POSTAPONTRA SZÁLLÍTVA 40.000.-Ft összeghatárig:

Súly

Ft / cs

Több

csomag/cím*/Terjedelmes*

5 kg-ig

2 390

3 190

10 kg-ig

2 690

3 790

20 kg-ig

3 390

4 990

30 kg-ig

4 390

6 490

40 kg-ig

5 390

7 990


A Postán maradó csomagok súlyhatára 30 kg/db.

A PostaPont listából igény szerint csomagonként 20 kg/db súlyhatárig megjelölhető COOP üzlet, vagy MOL kút címre történő szállítás.

*Terjedelmes a csomag, ha egyik oldala 75 cm-nél hosszabb, de max. 240 cm, három kiterjedésbeli mérete max. 300 cm.

*Több csomagban küldjük azokat a termékeket, melyeket súlya/térfogata/alakja/mérete miatt nem lehet összecsomagolni!

 Szállításra vonatkozó további információk

A szállítás csomagonként max. 40 kg lehet (kivéve raklapos szállítmány). Amennyiben a termék súlya meghaladja a 40 kg-ot, a termék csomagolását megbontva, több csomagban szállítjuk!
Kérjük, vegye figyelembe, ha a megrendelt termék súly- és/vagy térfogatméretéből adódóan vagy több termék együttes rendelése esetén nem férnek el egy csomagban, a terméket külön csomagoljuk, a szállításra külön díjazás vonatkozik!

Amennyiben segítségre van szüksége a csomagszállítási díjának megállapítását illetően, írjon e-mail címünkre, és megadjuk a konkrét termék szállítási díját.

A  szállítás kapcsán a vevőmegjegyzés rovatban az átvételre, a szállítás idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet, ezen igényeket továbbítjuk a futár felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállalunk.

Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés leadásánál kiválasztott fizetési- és szállítási módot, a Megrendelővel egyeztetve, a webáruház üzemeltetője módosíthatja.

A szállítási díj 27%-os ÁFA-t tartalmaz.

Csomagolási díjat nem számítunk fel!

Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani!

A webáruházban található egyes termékeket a megrendelés, ill a rendelés feldolgozása után a „rendelés összesítő” e-mailben közölt összeg számlára érkezése után kérjük le a megfelelő raktárból, a szállítási határidő ezért kb. 3-10 munkanap is lehet. Amennyiben a termék beszerzése több időt igényel, erről külön tájékoztatást küldünk.

Webáruházunk nem rendelkezik készletnyilvántartó rendszerrel, ezért kosárba helyezhető olyan termék is ami estleg nincs készleten vagy beszerzés alatt áll, vagyis minden olyan terméket, amely nincs megjelölve készlethiányként, azt a rendszer engedi kosárba helyezni.

A megrendeléseket a beérkezések sorrendjében teljesítjük.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra között. Rendelésnél célszerű olyan címet megadni, ahol napközben a csomag átvétele megoldható, vagy kérheti a csomag (kivéve, ha a megrendelt terméket csak házhoz tudjuk szállítani), a rendelés leadásánál a fizetési/szállítási mód kiválasztásánál, a PostaPontok listából megadott postapontra  történő szállítását (postahivatalba, COOP üzlet Mol kútra, ill. csomagautomata címre). Ha a házhoz történő kiszállítás időpontjában senki nincs a megadott címen - a futár kétszer kísérli meg a háznál kézbesítést -, a postás értesítést hagy a postaládában, a csomag másnaptól, 5 munkanapig átvehető a postán. A Postapontra kiszállított csomag az érkezéséről kapott értesítést követően 5 munkanapig vehető át.  Kérjük, vegye figyelembe a PostaPontokra kérhető csomag súly/méret határokat!

A Vevő köteles az általa elküldött megrendelésben megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldést kizárólag a csomag ellenértékének, a visszaszállítási és az újbóli kiszállítási díj előre utalása után áll módunkban ismételten elindítani. Amennyiben a csomag átvétele a megrendelő részéről bármilyen okból meghiúsul, abban az esetben a szállítási és visszaszállítási díj kiszámlázásra kerülnek a Megrendelő számlázási címére!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik! Ez azt jelenti, hogy vállalkozásunk a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben Fogyasztó nem jelzi megadott időn belül elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vásárlóval szemben.
Felhívjuk figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

A kiszállított csomag átvételének megtagadása nem minősül elállásnak!

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagoláson, ill. a terméken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. A szállítás során keletkezett kárral kapcsolatos reklamációját legkésőbb a kézhezvételtől számított 1 munkanapon belül e-mail címünkre írásban jelezze felénk. Utólagos,  jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Az átvételt követően ellenőrizze a csomag tartalmát, amennyiben eltérést tapasztal, azt 1 napon belül jelezze felénk e-mail üzenetben.

ÜZEMELTETŐ:

Cégszerű elnevezés: RIANNO Bt 
Cégjegyzékszám: 13-06-047883 
Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Adószám: 21566127-2-13 
Email cím: medencewebaruhaz@gmail.com  
Telefonszám: 06/30-384-9956 (nem ügyfélszolgálat!)
Irányítószám: 2700 
Település: Cegléd 
Utca, házszám: Törteli út 15.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A tárhelyszolgáltató a rendelésekkel, termékekkel kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkezik!

Tárhelyszolgáltató: Onlinex Solutions Kft.,
cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.
e-mail:contact(kukac)superwebaruhaz.hu

Mellékletek

1.: Elállási nyilatkozatminta

A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, vagy azonos tartalommal jelezze felénk írásban.

Címzett:  RIANNO BT

               2700 Cegléd Törteli út 15.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:________________________________________________________________

A fogyasztó(k) neve:___________________________________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe:___________________________________________________________________________________

 

Kelt:______________________________