Brómos vegyszerkészlet SPA, klórmentes

Masszázsmedencék, jacuzzik vízkezeléséhez szükséges alapvető vegyszerkészlet, brómtartalmú, klórmentes. Tartalma: - 1 kg 
27 990 Ft
(22 039 Ft + 27% ÁFA) / kszl

Masszázsmedencék, jacuzzik vízkezeléséhez szükséges alapvető vegyszerkészlet, brómtartalmú, klórmentes.

Tartalma:
- 1 kg Aquabróm, lassan oldódó bróm tabletta,
- 1 l Dezalga, habzásmentes algaölő,
- 1,5 kg pH csökkentő vegyszer,
- 0,5 l Habnex, habképződést megakadályozó, képződött habot eltávolító vegyszer
- 1 db Taylor folyadékos vízelemző. 

 

 

Tartalma:
AQUABRÓM 1 kg - lassan oldódó brómtabletta 20 g
Tartalom: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5% CAS szám: 32718-18-6, EU szám: 251-171-5
OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.
 
MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer
Tartalom: nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS szám: 7681-38-1, EU szám: 231-665-7
 
DEZALGA 1 l - algásodás elleni vegyszer
Tartalom: dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 10% CAS szám: 25988-97-0
OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.
 
HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, képződő habot eltávolító vegyszer
Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%
CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8
benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%
CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7
BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.
 
FOLYADÉKOS VÍZELEMZŐ készlet a víz pH értékének, bróm- és klórtartalmának meghatározásához.
Alkalmazás: A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.
 
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!


Figyelmeztető mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309+P311: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.
Forgalmazza: AQUALING Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út. 4.
Tel.: + 36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515

Származási hely: EU

 

 

   

 

 

 

Szállítás

Előreutalással fizetett házhoz szállítás


A bankszámlaszámot és az utalandó végösszeget, a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közöljük. A házhoz szállítás díja a csomagok súlya, mérete és darabszáma alapján változik! Szállítási díjra vonatkozó információ a láblécen található: http://medence.superwebaruhaz.hu/article/2619.

PostaPont

Előreutalással fizetett PostaPontra


A bankszámlaszámot és az utalandó végösszeget a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közöljük. A szállítás díja a csomagok súlya, mérete és darabszáma alapján változik! Szállítási díjra vonatkozó információ a láblécen található: http://medence.superwebaruhaz.hu/article/2619. A csomag, az érkezéséről kapott értesítés után 5 munkanapig vehető át.

Utánvétes házhoz szállítás


40.000.-Ft rendelési érték felett kérjük az előreutalással fizetett szállítási opciók közül választani. A házhoz szállítás díja a csomagok súlya, mérete és darabszáma alapján változik! Szállítási díjra vonatkozó információ a láblécen található: http://medence.superwebaruhaz.hu/article/2619

PostaPont

Utánvétes PostaPontra szállítás


40.000.-Ft rendelési érték felett kérjük az előreutalással fizetett szállítás opciók közül választani. A szállítás díja a csomagok súlya, mérete és darabszáma alapján változik! Szállítási díjra vonatkozó információ a láblécen található: http://medence.superwebaruhaz.hu/article/2619. A csomag, az érkezéséről kapott értesítés után 5 munkanapig vehető át. .

Vásárlói értékelések

Még nem értékelték a terméket! Értékelje Ön elsőként!

Mások az alábbi termékeket vásárolták mellé...

Hasonló termékek